W dniu 27-go czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego nowotomyskiego Szpitala. Roboty budowlane zostały zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego". Generalnym wykonawcą zadania była firma Orlikon Sp. z o.o. z Poznania.

Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 7 mln. Środki na ten cel pochodziły głównie z budżetu powiatu nowotomyskiego. Na realizację zadania pozyskano również wsparcie finansowe od gmin z terenu powiatu nowotomyskiego oraz gmin Buk i Pniewy, także z budżetu państwa Zakres zrealizowanych robót obejmował m.in.: prace budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej, prace wykończeniowe w zakresie ścian, sufitów, posadzek, montażu stolarki i ślusarki, montaż drzwi medycznych i automatyki, prace instalacje sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne silnoprądowe z wymianą rozdzielnic i linii zasilających, oświetlenia ogólnego, instalacje elektryczne, modernizację 2 dźwigów towarowych typu BKG w zakresie szybów dźwigowych i wymiany drzwi, instalacje gazów medycznych z punktami poboru, dostawę i montaż wyposażenia medycznego.


W otwarciu udział wzięli goście zaproszenie przez starostę nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego i dyrektora SPZOZ w Nowym Tomyślu Tomasza Przybylskiego m.in. wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski, dyrektor wielkopolskiego NFZ Magdalena Kraszewska, włodarze gmin z terenu powiatu nowotomyskiego, Buku, Pniew, dyrektorzy ze szpitali powiatowych sąsiadujących z powiatem nowotomyskim, dyrekcja oraz kadra SPZOZ.


Dyrekcja Szpitala składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces decyzyjny i realizatorski ww. zadania, gdyż przychylność wszystkich życzliwych ludzi pozwala w sposób ciągły na polepszania warunków w jakich udzielamy świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców powiatu oraz dużej części regionu województwa.

Załączniki:
Pobierz plik (otwarcie_bloku.mp4)otwarcie_bloku.mp4[ ]5563 kB