Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Usług świadczonych przez pielęgniarki (CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki) na Oddziałach Szpitalnych Szpitala w Nowym Tomyślu

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.doc)FORMULARZ OFERTOWY.doc[Formularz ofertowy dla konkursu ofert]75 kB
Pobierz plik (Ogloszenie-pielegniarki polozne.docx)Ogloszenie-pielegniarki polozne.docx[Pełna treść ogłoszenia konkursu ofert]17 kB
Pobierz plik (POSTEPOWANIE W SPRAWIE O ZAMOWIENIA.docx)POSTEPOWANIE W SPRAWIE O ZAMOWIENIA.docx[Postępowanie w sprawie zamówienia]24 kB
Pobierz plik (rozstrzygniecie konkursu ofert-pielegniarki.docx)Rozstrzygnięcie konkursu ofert - pielęgniarki[ ]17 kB