Z problemami dot. praw pacjenta prosimy zgłaszać się do pana Piotra Lichtarowicza
 
Tel. 61 44 27 466