Samodzielny Publiczny Zakład im. dr Kazimierza Hołogi informuje, że w dniu wczorajszym wszczęto przyjęcia na Oddział Dziecięcy. W związku z tą sytuacją rodzice z dziećmi wymagającymi hospitalizacji lub konsultacji pediatrycznych mogą zgłaszać się do naszej jednostki.