Ordynator Oddziału:
lek. med. Piotr Kulus
specjalista chorób wewnętrznych
telefon: /0-61/ 44-27-371

Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich chorób wewnętrznych, w szczególności leczeniem chorób układu oddechowego, pokarmowego oraz krążenia a także chorób neurologicznych.

Z uwagi na rozpowszechnienie chorób układu krążenia Oddział prowadzi szybką diagnostykę tych schorzeń. W oparciu o posiadaną aparaturę medyczna wykonywane są testy wysiłkowe przy użyciu cykloergometru, badanie EKG 24-godzinne metodą Holtera, automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, badanie echokardiograficzne głowicami przez klatkę piersiową.

Oddział posiada także specjalistyczne zaplecze w postaci pracowni badań czynnościowych, endoskopowej, laboratorium oraz pracowni badań obrazowych pozwalających na diagnostykę i leczenie chorób układu, oddechowego, pokarmowego, krwiotwórczego i hormonalnego.
Ponadto współpracujemy w poznańskimi ośrodkami klinicznymi, do których przekazywani są pacjenci wymagający realizacji specjalistycznych świadczeń takich jak koronografia czy inne.