ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

MOTTO ODDZIAŁU

"Zaawansowane techniki podtrzymywania życia dostępne w Oddziałach Anestezjologii i
Intensywnej Terapii mają za zadanie zapewnienie czasowego wspomagania podstawowych funkcji życiowych chorego, które zostały istotnie zaburzone w przebiegu potencjalnie odwracalnego procesu chorobowego.
Wkroczenie z niezwykle inwazyjnymi technikami podtrzymywania funkcji narządów i w
związku z tym życia, jest logicznie uzasadnione, jeśli wpisuje się w definicję potencjalnej
odwracalności zaistniałej niewydolności narządu lub narządów i realnej szansy na powrót pacjenta do środowiska, w którym żył.
Podsumowując w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii powinni być leczeni tylko chorzy, u których rozpoznaje się w sposób obiektywny, szanse na wyzdrowienie oraz powrót chorego do społeczeństwa."


KONSULTANT KRAJOWY
w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr hab.med. Krzysztof Kusza prof. UMK

Zespół oddziału zajmuje się pacjentami w 2 obszarach medycyny:
- znieczuleniami pacjentów i nadzorem poznieczuleniowym,
- diagnostyką i leczeniem w Oddziale Intensywnej Terapii.

Oddział składa się z 6 stanowisk intensywnej terapii dla osób dorosłych. Kompleksowa opieka całego zespołu oraz konsultantów wszystkich specjalności lekarskich z innych oddziałów zapewnia zastosowanie aktualnych standardów w zakresie leczenia pacjenta , prowadzenia żywienia jelitowego i pozajelitowego oraz rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Anestezjologiczny zespół lekarsko-pielęgniarski wykonuje wszystkie rodzaje znieczulenia ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych. Sala
operacyjna posiada nowoczesne aparaty do znieczulenia oraz dysponujemy najnowszymi anestetykami.
Oddział wyposażony jest zgodnie z aktualnymi standardami i zaleceniami w anestezjologii i intensywnej terapii
Na oddział przyjmowani są pacjenci w ostrych stanach zagrożenia życia wymagający intensywnego nadzoru i terapii:

  • po resuscytacji oddechowo-krążeniowej,
  • stanach ciężkiej niewydolności oddechowej (POChP, stany astmatyczne, obrzęk płuc),
  • we wstrząsie (septycznym, hipowolemicznym, kardiogennym, anafilaktycznym),
  • z urazem wielonarządowym,
  • w ciężkich zatruciach,,
  • nieprzytomni lub z ciężkimi zaburzeniami świadomości
  • w stanie padaczkowym,
  • w okresie pooperacyjnym u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami hemostazy.

Przeciwwskazaniem do leczenia w OAiIT są;
Schorzenia, których leczenie albo nie przyniesie dodatkowej korzyści lub tylko bardzo ograniczoną na skutek przyjęcia do OAiIT z powodu niskiego ryzyka interwencji diagnostyczno-terapeutycznej, która nie może być dokonana poza oddziałem IT (tzn.są to pacjenci w stanie "zbyt dobrym" by wynieść korzyść z hospitalizacji w takim oddziale, lecz procedura medyczna, która może wpłynąć na dalszy proces leczniczy może być wykonana tylko w OAiIT.
Chorzy z nieuleczalną chorobą terminalną, którzy stoją w obliczu zagrażającej śmierci (tzn. "zbyt chorzy" aby hospitalizacja w OIT mogła wpłynąć na zmianę niepomyślnego rokowania.
Do grupy tej zalicza się również chorych, którzy są w stanie samodzielnie podejmować świadome decyzje dotyczące ich zdrowia i życia i w związku z tym dokonali oni wyboru polegającego na odmowie leczenia w OAiIT, wybierając w zamian leczenie o charakterze paliatywnym.


ODWIEDZINY CHORYCH DLA NAJBLIŻSZYCH RODZIN (regulamin wewnętrzny)
- codziennie od 15.00-17.00
Nie udzielamy telefonicznie informacji o stanie pacjenta.
Informacje dla najbliższej rodziny w godzinach 12.00-14.00

Koordynator oddziału AiIT:
dr n.med. Paweł Panieński.

Z-ca koordynatora oddziału AiIT;
lek. med. Ahmed Alammari.

Pielęgniarka oddziałowa:
piel. dypl. Genowefa Moruś.