Drukuj
Kategoria: Lecznictwo szpitalne (kategoria)

Oddział Położniczo – Ginekologiczny składa się z wydzielonych segmentów tj.


Świadczeń udziela wyspecjalizowany personel medyczny oddziału, który zapewnia całodobową opiekę medyczną, diagnostykę i terapię na oddziale.

W skład kadry medycznej wchodzą:

spec. II° w ginekologii i położnictwie      lek.med. Mariola Grzemba-Buda    Kierownik - koordynator
spec. II° w ginekologii i położnictwie      lek.med. Robert Goderski
spec. II° w ginekologii i położnictwie      dr hab. n. med. Sławomir Graczyk      
spec. II° w ginekologii i położnictwie      lek.med. Jarosław Rybczyński  

lekarze współpracujący:   
spec. II° w ginekologii i położnictwie      dr n. med. Wacław Ginda    
spec. II° w ginekologii i położnictwie      lek.med. Hanna Górska – Rzepa  
spec. II° w ginekologii i położnictwie      dr n. med. Mateusz Mikołajczyk   
spec. II° w ginekologii i położnictwie      lek.med. Grzegorz Mulczyński  spec. pielęgn. położniczego.    Anna Kowalczyk p.o. Położna oddziałowa
spec. pielęgn. położniczego     położna dypl.     Beata Chmielewska    
                                          położna dypl.    Iwona Kucz    
                                          położna dypl.    Jolanta Mierzwińska    
                                          mgr poł.          Beata Nowak    
spec. pielęgn. położniczego   położna dypl.    Julita Pańczak    
                                         mgr poł.           Dorota Prusimowska    
                                         położna dypl.    Elżbieta Pawlicka    
                                         mgr poł.          Alicja Rzeszutek    
                                         mgr poł.          Danuta Skórzewska    
spec. pielęgn. położniczego    położna dypl.     Halina Szott    
spec. pielęgn. ginek.-poł.       położna dypl.     Jolanta Szwarczewska    
                                        mgr poł.           Marzena Zielezińska

                                       położna lic.        Natalia Bendowska - Pradnia "K"   

sekretarka med.    Maria Paczkowska   

 

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA

W oddziale zapewniamy możliwość odbycia porodu w dobrych warunkach i miłej atmosferze w sali porodowej Szpitala w obecności męża lub innej bliskiej osoby, pod ciągłą opieką wysoko wykwalifikowanej kadry położnych, i lekarza położników. Także jako jeden z nielicznych oddziałów zapewniamy całodobowy nadzór lekarza anestezjologa.
Dodatkowo nowoczesna aparatura (ultrasonograf z kolorowym Dopplerem, kardiotokografy) oraz zaplecze laboratoryjne ułatwiają wczesne rozpoznanie powikłań.
Wszystkie sale części położniczej oddziału są w systemie „rooming”, to znaczy mama całą dobę ma możliwość przebywania ze swoim nowonarodzonym dzieckiem.
Ponadto umożliwiamy bezpośrednio po porodzie kontakt noworodka z rodzicami. 
W oddziale promujemy karmienie naturalne.

Wszystkim kobietom ciężarnym umożliwia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach przyszpitalnej Szkoły Rodzenia, a także proponujemy objęcie specjalistyczną opieką lekarską w przyszpitalne Poradni Położniczo-Ginekologicznej, w której przyjmuje personel zatrudniony także w Oddziale. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do Poradni Położniczo-Ginekologicznej nie jest wymagane skierowanie.

Przyszłym matkom zainteresowanym naszymi świadczeniami oferujemy badania w zakresie prenatalnej diagnostyki płodu.


REALIZOWANE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII

W oddziale  świadczymy także usługi w zakresie ginekologii i zakontraktowanymi przez WOW NFZ w Poznaniu procedurami medycznymi:
W zakresie ginekologii zachowawczej oferujemy:

W zakresie ginekologii operacyjnej oferujemy realizację:

Wykonujemy także zabiegi drobne, które nie są realizowane w warunkach ambulatoryjnych (wycinki oraz wycięcie małych zmian ze sromu, szyjki macicy, konizacja, wyłyżeczkowanie jamy macicy, ropnie krocza i inne) WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA REALIZUJEMY W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - TJ. SĄ FINANSOWANE W RAMACH UMOWY Z NFZ