Świadczenia w poradniach specjalistycznych realizujemy w ramach umowy zawartej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
Dla osób ubezpieczonych świadczenia medyczne realizowane są bezpłatne, udzielane w zakresie i na zasadach finansowanych przez NFZ.

Zapisy pacjentów do planowego leczenia w poradniach specjalistycznych  prowadzone są w godzinach pracy danej komórki organizacyjnej pod numerem telefonu 61 44 27 480.
Obowiązuje kolejka oczekujących.
Pacjenci zapisywani  są w terminach zgodnie z  kolejnością zgłoszeń.
W celu uzgodnienia terminu wizyty prosimy o bezpośredni  kontakt z personelem medycznym właściwej komórki SPZOZ  lub o kontakt drogą telefoniczną.


Pacjenci  Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego.

UWAGA: Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub karta informacyjna ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy Izby Przyjęć.


Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń Poradni Ginekologiczno -Położniczej

Na standardową wizytę przeznaczamy 20 minut, na konsultację 10-15 minut, na wizytę zabiegową do 30 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami mogą wystąpić przerwy do 5 minut potrzebne do przygotowania stanowiska pracy.

Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy w gabinecie.

Procedura przyjęcia


W celu założenia dokumentacji medycznej zostanie zebrany krótki wywiad, a pacjent zostanie poproszony o dokument ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument tożsamości z numerem PESEL co niezbędnym jest dla udzielenia świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także skierowanie do właściwej komórki organizacyjnej.
Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę chyba (nie dotyczy przypadków nagłych w sytuacji zagrożenia zdrowia – zagrożenie definiuje personel medyczny komórki).
Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień.

Lista oczekujących

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zainteresowaniem naszymi świadczeniami pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do poradni wpisujemy na listę oczekujących. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
Pacjenci na listę mogą wpisać się osobiście lub telefonicznie wyłącznie w godzinach pracy danej komórki organizacyjnej.

Odwoływanie wizyt


W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem nieodwołanie wizyty w terminie może skutkować nieprzyjęciem innego Pacjenta, a takim Pacjentem może być każdy z nas.
Spóźnienia na wizytę.
Spóźnienia na wizytę powyżej 10 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.