Drukuj
Kategoria: Ratownictwo_POZ_Transport (kategoria)

Uzyskanie pomocy po godz. 18-tej w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć

W razie zachorowania każdy ubezpieczony może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ.

W Wielkopolsce działa kilkadziesiąt podmiotów realizujących świadczenia tzw "Wieczorynki" przy czym w każdym powiecie (w większości zlokalizowany w mieście powiatowym) znajduje się co najmniej jeden gabinet lekarsko-pielęgniarski udzielający tego typu świadczeń

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

• nagłego zachorowania

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

• konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Skorzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

• zatrzymanie stolca lub moczu

• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

• przyjmowanie serii zastrzyków.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA W POZ

Wykaz świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz warunki ich realizacji

Opieka nocna i świąteczna realizowana jest przez lekarza i pielęgniarkę, poprzez:


Świadczenia o których mowa wyżej są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Wymagane kwalifikacje

Lekarze

Pielęgniarki


Aby nie zaburzyć dostępności do dotychczasowych świadczeń oraz z uwagi na charakter wprowadzanych przez NFZ podpisała umowy podwykonawstwa z następującymi podmiotami:

1. Świadczenia w rodzaju nocnej i świątecznej pielęgniarskiej opieki wyjazdowej:

dla mieszkańców terenu gminy Opalenica
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW "HIPOKRATES" S.P.
ul. Powst. Wielkopolskich 1
64-330 Opalenica
tel. kontaktowy 0500-285-283
dla mieszkańców terenu gminy Zbąszyń
"Optima" s.c.
ul. Na Kępie 7A/1
64-360 Zbąszyń
tel. kontaktowy 0530-522-782
dla mieszkańców terenu pozostałych gmin powiatu nowotomyskiego:
NZOZ PLZR Panaceum
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
tel. kontaktowy 0669-096-007

2. Świadczenia w rodzaju nocnej i świątecznej lekarskiej i pielegniarskiej

SPZOZ w Nowym Tomyślu
miejsce udzielania świadczeń:
ul. Sienkiewicza 3
tel. kontaktowy 0602 704 069 oraz 061 44 27 476

Ważne

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ nie obejmują sytuacji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w przypadkach: utraty przytomności, upadku z wysokości, złamań, wypadku komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazu wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

Wskazane przypadki bezwzględnie powinny być zgłaszane pod nr 999 lub 112 - RATOWNICTWO MEDYCZNE


TRANSPORT W POZ na podstawie umowy z WOW NFZ


Świadczenia transportu sanitarnego w POZ w ramach umowy z NFZ realizowane są na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. od 08,00 do 18,00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji.

SPZOZ im. dra Kazimierza Hołogi na podstawie umowy zawartej z WOW NFZ w Poznaniu oraz stosownych delegacjach lekarzy rodzinnych świadczy w/w zakres usług na rzecz pacjentów zdeklarowanych w:


W przypadkach uzasadnionych chorym przysługuje świadczenia tzw. transport daleki tj. pow. 120 km, w tym:


W przypadku konieczności skorzystania z tzw. transportu dalekiego poza zleceniem lekarza POZ należy przedłożyć zgodę NFZ na jego realizację zgodnie z załączonym wzorem

O wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia transportu sanitarnego ,,dalekiego w poz występuje, w uzgodnieniu z lekarzem poz, do dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu:


UWAGA: pacjenci zamieszkujący na terenie powiatu nowotomyskiego, a posiadający deklarację u lekarza rodzinnego innego niż w/w zmuszeni są do korzystania z usług zarówno Nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej jak i Transportu sanitarnego podmiotu, z którym dany lekarz zawarł stosowne porozumienie.