Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/SP/01/17      

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

OGŁASZA

iż posiada na sprzedaż 27 szt. używanych łóżek szpitalnych

  1. Łóżka metalowe z drewnianymi szczytami - 2 szt. (Typ 1)
  2. Łóżka drewniane (w całości) – 4 szt. (Typ 2)
  3. Łóżka metalowe z barierkami – 3 szt. (Typ 3)
  4. Łóżka metalowe ze szczytami z płyty – 18 szt. (Typ 4)

cena minimalna za jedno łóżko wynosi 130,00 zł brutto

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia zamieszczone są zdjęcia łóżek.

Łóżka składowane są na terenie dawnej szkoły Technikum Rolniczego w Starym Tomyślu. Przedmiot można obejrzeć do dnia 13.11.2017 w godzinach od 8:00 do 10:00 w terminie uzgodnionym wcześniej ze Sprzedającym.

OSOBA DO KONTAKTU:

Danuta Orwat tel. kontaktowy 61/ 44 27314

Ewa Kapusta   tel. kontaktowy: 61/ 44 27 312

Osoby zainteresowane zakupem łóżek winny się skontaktować z ww. osobami w siedzibie Sprzedającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój 10 i 5  do dnia 15 listopada 2017 roku.