Od 1.01.2012 działa w Szpitalu w Nowym Tomyślu Oddział Udarowy i Oddział Neurologii.

Kadrę Oddziałów stanowi 8 specjalistów w dziedzinie neurologii oraz specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z neurologii.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą także specjalista psychologii klinicznej, logopeda, czworo fizjoterapeutów oraz zespół pielęgniarski.

Oddziały posiadają:

· pracownię diagnostyki ultrasonograficznej układu nerwowego,

· pracownię elektroencefalografii (EEG) i elektromiografii (EMG).

Do dyspozycji Oddziału Udarowego i Oddziału Neurologii pozostaje zlokalizowana na terenie Szpitala Pracownia Tomografii Komputerowej (KT) i Rezonansu Magnetycznego (MRI).

Oddział Udarowy posiada:

· 4 w pełni monitorowane stanowiska intensywnego nadzoru dla chorych z udarem mózgu w ostrej fazie oraz

· 12 łóżek wczesnej opieki poudarowej.

Na Oddziale stosuje się nowoczesne metody leczenia udaru mózgu, w tym leczenie fibrynolityczne. Dzięki ścisłej współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i z Zespołami Ratownictwa Medycznego możliwe jest skrócenie do minimum czasu od wystąpienia objawów udaru do wdrożenia leczenia.

Oddział Neurologii posiada 12 łóżek w tym salę intensywnego nadzoru z dwoma stanowiskami do monitorowania chorych.

W oddziale diagnozujemy i leczymy choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Z uwagi na doświadczenie i zainteresowania poszczególnych lekarzy pracujących na Oddziale w szczególny sposób zajmujemy się pacjentami z zaburzeniami funkcji poznawczych i ze stwardnieniem rozsianym.

Prowadzimy także hospitalizacje w innych schorzeniach, tj. inne choroby układu nerwowego, takie jak padaczka, parkinsonizm, choroby zapalne, choroby mięśni i nerwów obwodowych oraz zespoły bólowe kręgosłupa.

W strukturze Szpitala działa przyszpitalna Poradnia Neurologiczna w której przyjmują lekarze pracujący na Oddziale Udarowym i Oddziale Neurologii.