Pracownia Rentgenowska mieści się na pierwszym piętrze Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Kierownikiem Pracowni Rentgenowskiej jest lekarz medycyny Agnieszka Ratajczak - specjalista radiolog
Czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.dla pacjentów ambulatoryjnych.
Ponadto pracownicy pracowni zabezpieczają całodobowo diagnostykę RTG dla pacjentów z oddziałów szpitalnych w tym szpitalnego oddziału ratunkowego .

Pracownia wyposażona jest w aparat kostno-płucny, aparat trzyłóżkowy oraz ramię C, który używany jest przy łóżku chorego i zabiegach w bloku operacyjnym.
Wszystkie badania realizowane są zgodnie z obowiązującym System Zapewnienia Jakości.

Wszyscy pracownicy postępują wg szczegółowo opisanych procedur. Sprzęt, warunki ekspozycji i proces wywoływania zdjęć podlegają stałej okresowej kontroli, co pozwala uzyskać dobrą jakość zdjęć przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania. Wobec wszystkich pacjentów stosowane są zasady ochrony radiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami.

W pracowni wykonujemy:

  • zdjęcia kości
  • zdjęcia stawów
  • klatki piersiowej
  • jamy brzusznej
  • kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
  • miednicy
  • bioder
  • kończyn górnych i dolnych

Badania z użyciem środków kontrastowych np. urografia, cystouretrografia mikcyjna, pasaż wykonujemy tyko pacjentom hospitalizowanym.

Badania i zdjęcia wykonywane są:

- bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarzy, którzy mają zawartą umowę w tym zakresie z SPZOZ w Nowym Tomyślu

- odpłatnie na skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich, na podstawie cennika usług medycznych.

Nie wykonujemy badań i zdjęć z użyciem promieniowania jonizującego bez skierowania.