PORADNIA NEUROLOGICZNA

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 61 44 27 480


GODZINY PRACY PORADNI

 

 

WTOREK        10.00        -    14.00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med.  Jolanta Jujka   

SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

ŚRODA    10.00        -    12.00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med.  Marcin Piarowski

SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

ŚRODA    12.00        -    14.00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med.  Dobrosława Kwiatkowska-Kuśnierek   

SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

CZWARTEK        10.00        -    12.00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med. Agata Pitracha-Michalak

SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

CZWARTEK        12.00        -    14.00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med. Jan Ilkowski    

SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

CZWARTEK        14.00        -    18.00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med. Krzysztofa Ból

SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

 

w udzielaniu świadczeń uczestniczy pielęgniarka Violetta Pakuła

telefon do rejestracji 061 44 27 480