Drukuj

ZDROWIE

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Portal Ratownictwa Medycznego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Wielkopolska Izba Lekarska
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

SAMORZĄDY LOKALNE

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

PORTALE PRAWNE

http://www.lex.com.pl/dziennik-ustaw
http://msp.money.pl/akty_prawne/dzienniki_ustaw