Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu zaprasza do złożenia oferty na obsługę techniczną niżej wymienionych urządzeń dźwigowych:

  1. dźwig osobowy Q-630 kg, 4 przystanki, 1 szt. - bud. „F” Szpitala w Nowym Tomyślu,

  2. dźwig osobowy Q-1600 kg, 5 przystanków, 1 szt. - bud. „E” Szpitala w Nowym Tomyślu.

Konserwacja odbywać się powinna co najmniej 1 raz w miesiącu (minimum co 30 dni).

Do czynności konserwatora należeć będzie:

  • przegląd zespołów i części dźwigów dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego,

  • czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów, zespołów i części dźwigów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,

  • regulacja poszczególnych części dźwigów i usuwanie drobnych usterek,

  • utrzymywanie urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalne, bezpieczne i bezawaryjne eksploatowanie,

  • przybycie na każdorazowe wezwanie awaryjne dla przywrócenia normalnej pracy dźwigów,

  • dokonywanie wpisów o wykonanych czynnościach konserwacyjnych lub naprawczych do dziennika konserwacji,

  • informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń, instruowanie obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji,

  • uczestnictwo w rocznych badaniach dźwigów przeprowadzanych przez UDT.

Osoby wykonujące obsługę techniczną dźwigów winny posiadać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania powyższych czynności.

Propozycja zawarcia umowy na okres 24 miesięcy.

Prosimy o podanie ceny brutto wykonania usługi, która byłaby niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

Ewentualne zapytania kierować można do Sekcji Technicznej SPZOZ, tel. 61 4427311,

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 30.10.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu zaprasza do złożenia oferty na wymianę regulatora Dekamatik-HK4 zainstalowanego w kotłowni Szpitala w Nowym Tomyślu sterującego pracą zaworów trójdrogowych i pomp na 4 obiegach grzewczych .

Regulator od pewnego okresu samorzutnie zmienia zadane nastawy ogrzewania.

Nowy programator powinien zachować wszystkie funkcje poprzedniego regulatora. Pożądana funkcja zdalnego odczytu i sterowania przez sieć internetową.

Wymiana regulatora powinna nastąpić przed najbliższym sezonem grzewczym.                   

W ofercie prosimy o podanie ceny brutto wykonania usługi, warunków płatności, terminu realizacji liczonego od dnia udzielenia zamówienia. oraz deklarowanego okresu gwarancji.

Ewentualne zapytania kierować można do Sekcji Technicznej SPZOZ, tel. 61 4427311

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 08.09.2020 r.