Z problemami dot. praw pacjenta prosimy zgłaszać się do kierownika Działu Organizacji i Nadzoru Dokumentacji Medycznej.

Tel. 61 44 27 387