Działanie ISO w SPZOZ zostało pozytywnie zweryfikowane przez PCBC. Chwalimy się, bo warto.
1. i 2. lipca 2020r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu odbył się audit systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 przeprowadzony przez przedstawiciela Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Auditem objęto wszystkie procesy zidentyfikowane w systemie zarządzania jakością Szpitala.

Po zakończeniu, Audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie wydał pozytywną ocenę działania systemu
 

 12

3