Komunikat dla pacjentów w sprawie uzyskania pomocy medycznej

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

• nagłego zachorowania

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

Nocna i świąteczna pomoc medyczna nie zastępuje świadczeń lekarza rodzinnego. Dlatego też ważnym jest w przypadku stwierdzenia pogorszenia zdrowia w godzinach pracy Gabinetu Lekarza Rodzinnego tj w dni powszednie w godzinach 08.00-18.00 w pierwszej kolejności zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Należy pamiętać, że oczekiwanie do godzin wieczornych w szczególności u dzieci, może skutkować pogorszeniem się stanu zdrowia.

 

Ratownictwo, Pomoc Doraźna i Transport Medyczny