Kochani rodzice

Często pomimo starań rodziców przy pomocy lekarzy Wasze dziecko może wymagać leczenia szpitalnego. Jeśli zostaliście o takim fakcie uprzednio poinformowani przez lekarza leczącego dziecko dobrze jest przygotować pociechę na taką ewentualność.

Aby złagodzić dziecku lęk i stres pobytu w szpitalu, kupcie jakąś miłą zabawkę, którą dziecko otrzyma z chwilą wejścia do szpitala. Radość z prezentu powinna, chociaż na jakiś czas odwrócić jego uwagę od hospitalizacji.
Dobrze byłoby, aby zaznajomić dziecko z oddziałem, w którym będzie przebywało. Z pomocą pielęgniarki oddziału zapoznać je z personelem lekarskim i pielęgniarskim. Pokazać mu salę, w której będzie przebywało, a także, co może najważniejsze zapoznać z innymi dziećmi, które już są hospitalizowane.
Pozostawiając dziecko w szpitalu nie można zapomnieć o tym, aby z dzieckiem zostawić jakieś rzeczy, które będą przypominać mu dom. Ulubiona pidżama, zabawka, książka, może nawet zdjęcie. Dziecko powinno mieć również szczoteczkę i pastę do zębów i inne przybory toaletowe.

W naszym szpitalu staramy się, aby dziecko nie cierpiało z powodu rozłąki z rodziną dlatego też oddział różni się od pozostałych komórek szpitala. Kolory ścian są żywe, a sale dzieci wesołe. Świetlica jest pełna zabawek, książek i gier.

Ale najważniejszą cechą oddziału dziecięcego jest fakt, iż jeden z rodziców może przebywać w trakcie hospitalizacji ze swoją pociechą przez całą dobę.

Takie postępowanie jest zgodne z art. 19 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn. zm.) w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie. Niestety również zgodnie z tym zapisem stanowiącym, iż koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej pobieramy niewielką dobową opłatę ryczałtową, o której zostajecie poinformowani w oddziale.

Z opłaty wyłączone są matki dzieci karmiące swe pociechy piersią (do 6mż.)