Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym w wymiarze odpowiadającym 4 równoważnikom etatu (łącznie - przeciętnie 640 godzin pracy miesięcznie) (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii, 85111400-4, CPV Usługi szpitalne rehabilitacyjne).
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu logopedii na Oddziale Udarowym w wymiarze odpowiadającym przeciętnie 80 godzinom pracy miesięcznie (CPV 85120000-6 Usługi medyczne i podobne).
Załączniki:
Pobierz plik (Formularz ofertowy-dzialalnosc grupowa.doc)Formularz ofertowy-dzialalnosc grupowa.doc[Formularz ofertowy-działalność grupowa]62 kB
Pobierz plik (Formularz ofertowy-dzialalnosc indywidualna.doc)Formularz ofertowy-dzialalnosc indywidualna.doc[Formularz ofertowy-działalność indywidualna]43 kB
Pobierz plik (Ogloszenie-fizjoterapia i logopedia.docx)Ogloszenie-fizjoterapia i logopedia.docx[Pełna treść ogłoszenia]16 kB
Pobierz plik (Postepowanie w sprawie zamowienia-fizjoterapia i logopedia.doc)Postepowanie w sprawie zamowienia-fizjoterapia i logopedia.doc[Postępowanie w sprawie zamówienia]85 kB

Konkurs został rozstrzygnięty.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

 1. Zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym przez osoby wykonujące zawód lekarza w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej, realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu w zakresie wykonywania procedur i opieki nad pacjentami na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,  85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111100-1) oraz kierowanie Oddziałem Neurologicznym i Oddziałem Udarowym (CPV 75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej)
  oraz
  • zapewnienie konsultacji internistycznych udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych pacjentom Oddziału Neurologicznego i Udarowego, w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu przeliczeniowego,
  • dokonywanie odczytów wraz z opisem badań elektroencefalografii (EEG) pacjentów szpitala w Nowym Tomyślu,
  • wykonywanie badań elektromiografii (EMG) oraz sporządzanie wyniku przeprowadzanego badania u pacjentów szpitala w Nowym Tomyślu.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii.
 3. Realizację programów lekowych z zakresu neurologii, objętych umowami zawartymi przez SPZOZ w Nowym Tomyślu z NFZ WOW w Poznaniu.
Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY-indywidualna praktyka-neurologia.doc)FORMULARZ OFERTOWY-indywidualna praktyka-neurologia.doc[Formularz ofertowy dla indywidualnej praktyki]58 kB
Pobierz plik (fORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_neurologia.doc)fORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_neurologia.doc[Formularz ofertowy dla praktyki grupowej]72 kB
Pobierz plik (Ogloszenie-neurologia.docx)Ogloszenie-neurologia.docx[Pełna treść ogłoszenia]17 kB
Pobierz plik (Postepowanie w sprawie zamowienia_neurologia.doc)Postepowanie w sprawie zamowienia_neurologia.doc[Postępowanie w sprawie zamówienia]91 kB
Pobierz plik (rozstrzygnięcie konkursu ofert-neurologia.docx)rozstrzygnięcie konkursu ofert-neurologia.docx[ ]15 kB

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

 

a) ratowników medycznych zespołów ratownictwa medycznego

b) ratowników medycznych w transporcie medycznym

c) ratowników medycznych/kierowców zespołów ratownictwa medycznego

d) ratowników medycznych/kierowców w transporcie medycznym

e) ratowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

f) ratowników medycznych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY-RATOWNICY MED.doc)FORMULARZ OFERTOWY-RATOWNICY MED.doc[Formularz ofertowy do konkursu ofert]60 kB
Pobierz plik (ogloszenie_RATOWNICY_MED.doc)ogloszenie_RATOWNICY_MED.doc[Pełna treść ogłoszenia dla konkursu ofert]34 kB
Pobierz plik (Postepowanie w sprawie zamowienia_RATOWNICY MED.doc)Postepowanie w sprawie zamowienia_RATOWNICY MED.doc[Postępowanie w sprawie zamówienia]83 kB
Pobierz plik (rozstrzygniecie konkursu ofert-ratownicy med.docx)Rozstrzygniecie konkursu ofert - Ratownicy med[ ]16 kB

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Usług świadczonych przez pielęgniarki (CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki) na Oddziałach Szpitalnych Szpitala w Nowym Tomyślu

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.doc)FORMULARZ OFERTOWY.doc[Formularz ofertowy dla konkursu ofert]75 kB
Pobierz plik (Ogloszenie-pielegniarki polozne.docx)Ogloszenie-pielegniarki polozne.docx[Pełna treść ogłoszenia konkursu ofert]17 kB
Pobierz plik (POSTEPOWANIE W SPRAWIE O ZAMOWIENIA.docx)POSTEPOWANIE W SPRAWIE O ZAMOWIENIA.docx[Postępowanie w sprawie zamówienia]24 kB
Pobierz plik (rozstrzygniecie konkursu ofert-pielegniarki.docx)Rozstrzygnięcie konkursu ofert - pielęgniarki[ ]17 kB