Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ogłasza konkurs na stanowiska:

Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego