W dniu 8-go lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia- Okulistyka, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Punktu Przyjęć Planowych w nowotomyskim szpitalu. Do użytku przekazano również nowe pomieszczenia dla personelu Oddziałów Udarowego, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Bloku Operacyjnego. To ważne wydarzenie odbyło się z udziałem m.in. władz samorządowych tj. Starosty Powiatu Nowotomyskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego, Członków Zarządu Powiatu, Radnymi Powiatu, Zastępcą Dyrektor ds. Medycznych WOW NFZ w Poznaniu oraz przedstawicielami innych podmiotów leczniczych współpracujących ze szpitalem.

W ramach przebudowy utworzono nowy zespołu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Jednego Dnia - Okulistyki, o pow. użytkowej 108 m², dla udzielania tych świadczeń znacząco poprawiono warunki przyjęcia, diagnozowania, pielęgnacji i wypoczynku po zabiegu zaćmy. Zwiększenie ogólnej powierzchni oddziału, i scentralizowanie funkcji w jednym obszarze, a przede wszystkim wyniesienie oddziału z dotychczas wykorzystywanych pomieszczeń.

Nowa lokalizacja Pracownia Tomografii Komputerowej pozwoli na diagnostykę pacjentów szpitala i przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych bez wchodzenia w obszar i trakty komunikacyjne SOR. Umożliwi to wykonanie prac dostosowawczych SOR i
prawidłowy rozdział dróg komunikacyjnych w przypadku powszechnego wystąpienia chorób zakaźnych.

Od strony głównego wejścia szpitala zostały dobudowane powierzchnie z przeznaczeniem na Punkt Przyjęć Planowych z niezależnymi gabinetami badań. Dyrekcja Szpitala składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces decyzyjny i realizatorski ww. zadania, a wymienionych na wstępie, gdyż przychylność wszystkich życzliwych ludzi pozwala w sposób ciągły na polepszania warunków w jakich udzielamy świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców powiatu oraz dużej części regionu województwa.