Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jest jedną z 29 wielkopolskich placówek leczniczych, które przechodzą na „zieloną stronę mocy”. W dniu 27.02.2024 roku dyrektor Tomasz Przybylski wraz z dyrektorami i prezesami innych szpitali z Województwa Wielkopolskiego podpisał „Deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim przysłuży się wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w ramach długoterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego. Główne cele podjętych działań pozwolą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, ochronić społeczność przed skutkami zmian klimatu oraz przekażą wsparcie w dekarbonizacji opieki zdrowotnej.

Członkowie społeczności "zielonych szpitali" wykorzystują innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby przekształcić sektor zdrowia i wspierać zdrową przyszłość dla ludzi i planety.