W środę 28.06.2023r. Marszałek Marek Woźniak podpisał z dyrektorami placówek leczniczych umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020r. Fundusze będą przeznaczone na zakup aparatury medycznej i wyposażenia. Jest to formalna finalizacja ogłoszonych wyników konkursu, o którym jeszcze niedawno informowaliśmy na naszej stronie, w ramach którego i nasz szpital otrzymał dofinansowanie na realizację projektu doposażenie SPZOZ imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych.

Wartość projektu : 1 999 659,98 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 1 699 710,98 zł.
Wkład własny : 299 949,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, który umożliwi szybką diagnostykę, usprawni leczenie oraz unowocześni oddziały szpitala. Wszystko dla dobra naszych Pacjentów.